Kamer heeft kritiek op informatie over fiscus

DEN HAAG, 23 mei De Tweede Kamer heeft ernstige kritiek op de gebrekkige wijze waarop de ambtelijke top van de Belastingdienst de bewindslieden op Financien heeft geinformeerd over de problemen bij de fiscus. Dat bleek vanmiddag tijdens een mondeling overleg tussen staatssecretaris Van Amelsvoort en de Vaste Kamercommissie voor Financien.

Volgens de coalitiefracties van CDA en PvdA is de vertrouwensrelatie tussen bewindsman en Kamer niet aan de orde. Van Amelsvoort onderstreepte dat hij de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling in januari voldoende heeft geinformeerd. Het mondeling overleg zal volgende week worden voortgezet omdat er naar de mening van de Kamer nog te veel vragen overblijven.

CDA-woordvoerder Reitsma concludeerde dat de ambtelijke top een jaar geleden al in essentie op de hoogte was van problemen in de automatisering bij de fiscus. 'Ondanks kritische vragen is dat probleem tot voor kort ontkend. Daar ligt de problematiek waar we hier over praten.'

PvdA'er Vermeend wees erop dat de ambtelijke leiding bij de Belastingdienst in interviews steeds het beeld heeft uitgedragen dat er bij de fiscus slechts 'probleempjes' waren. Hij hekelde ook de gebrekkige communicatie binnen de Belastingdienst. VVD-woordvoerder De Korte zei niet te begrijpen dat de ambtenaren de 'onheilspellende' notities over grote tekorten op het investeringsbudget voor automatisering en dreigende belastingtegenvallers niet veel eerder naar de bewindsman hebben doorgespeeld.

CDA en VVD vroegen de staatssecretaris om een extern onderzoek naar de zwaarte van de problematiek bij de Belastingdienst. De oppositiefracties van VVD, D66 en Groen Links hadden ook zware kritiek op de rol van Van Amelsvoort. Volgens De Korte had Van Amelsvoort tijdens de begrotingsbehandeling 'sussende woorden' gesproken toen hem werd gevraagd naar de problemen bij reorganisatie, automatisering en personeelsvoorziening. 'Na RSV en de paspoortaffaire is spreken goud en zwijgen zilver.' Woordvoerder Ybema van D66 vond het 'beschamend' dat de Kamer op grond van uitgelekte notities over de problemen bij de Belastingdienst moest spreken. Ybema en ook Groen Links-woordvoerster Brouwer spraken er hun verbazing over uit dat de coalitiefracties reeds aan het begin van het debat duidelijk maakten dat de vertrouwensrelatie tussen bewindsman en parlement niet aan de orde was. 'Ik heb alle gevraagde informatie die beschikbaar was verstrekt', zo zei Van Amelsvoort. Hij wees erop dat de Kamer niet naar cijfers had gevraagd. De bewindsman onderstreepte dat de beschikbare cijfers nog 'niet rijp' waren om aan de Kamer te worden verstrekt. Volgens hem waren de gegevens over een dreigende derving van belastinginkomsten 'zo hypothetisch dat ze het imaginaire naderen.'

'De Tweede Kamer heeft niets aan cijfers die ik later weer moet inslikken', aldus de bewindsman. Hij sprak tegen dat hij in januari sussende taal had gebruikt. Van Amelsvoort meende ook dat de ambtelijke top de problemen bij de Belastingdienst in interviews met de media niet heeft gebagatelliseerd.