Kamer akkoord met nieuwe raad wetenschapsbelei

DEN HAAG, 23 mei De Tweede Kamer gaat akkoord met de oprichting van de Adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid. Deze komt in de plaats van de Raad van advies voor het wetenschapsbeleid (RAWB). Anders dan deze moet de nieuwe Adviesraad de regering gaan adviseren over het hele kennistraject, dat loopt van fundamenteel onderzoek tot de toepassing van daaruit verkregen resultaten. De raad gaat ook adviseren over de prioriteiten in het wetenschaps- en technologiebeleid, zo bleek gisteren tijdens de behandeling van het wetsontwerp. De Kamer en de ministers Ritzen (wetenschapsbeleid) en Andriesen (technologiebeleid) vinden dat in Nederland meer aandacht dient te worden geschonken aan die terreinen waarin het sterk is.