Justitie overweegt een inspectie rechtsbijstand

DEN HAAG, 23 mei Het ministerie van justitie overweegt de instelling van een inspectiedienst die via controles misbruik van het systeem van de gefinancierde rechtshulp moet tegengaan.

Het departement komt met dit plan naar aanleiding van een onderzoek van het ministerie waaruit blijkt dat vooral het aantal adviezen dat advocaten voor declaratie indienen fors is gestegen. Tussen 1985 en 1988 is de adviespraktijk gestegen met 30.000 zaken tot 115.000. Ook het aantal uren dat advocaten aan een zaak besteden is gestegen. De adviezen kosten het ministerie nu 50 miljoen gulden. Het ministerie zegt dat die stijging van declaraties op een aantal gebieden autonoom is en dus niet correspondeert met een toename van het aantal juridische conflicten.

De onderzoekers constateren dat het makkelijk is misbruik of oneigenlijk gebruik te maken van het systeem van de gefinancierde rechtshulp. Als gevolg van de ontoereikende toetsing staat 'de geloofwaardigheid van hele stelsel onder druk'.

Vorig jaar concludeerde de Algemene Rekenkamer dat ook de controle op de gegevens die clienten verstrekken om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand onvoldoende is.

De deken van de Nederlandse orde van advocaten mr. L. C. J. M. Spigt zegt zeer verrast te zijn door de plannen van Justitie. De orde is van mening dat als wordt aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van misbruik van het systeem door advocaten 'we er zelf alles aan zullen doen' om dit tegen te gaan. Spigt vindt dat het bij een publiekrechtelijke beroepsorganisatie als de advocatuur logischer is om de raad van toezicht van de advocatuur bij misbruik te laten ingrijpen. Mocht er daadwerkelijk een inspectiedienst komen dan zal deze instelling volgens Spigt in ieder geval geen inzage krijgen in dossiers op advocatenkantoren.