Geen vaste aanstelling voor tijdelijke onderzoeker NWO

DEN HAAG, 23 mei De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) hoeft haar onderzoekers niet in vaste dienst te nemen. Ook als zij vijf jaar of langer over hun onderzoek doen, kan worden volstaan met een tijdelijke aanstelling.

Volgens de commissie-Albeda, die bemiddelt in geschillen over arbeidsvoorwaarden tussen overheid en vakbonden, zou het anders voor NWO niet goed mogelijk zijn haar taak, het stimuleren van nieuw, grensverleggend onderzoek, te vervullen.

De commissie deed deze uitspraak gisteren in een uit 1988 daterend geschil tussen oud-minister Deetman (onderwijs) en de vakbonden over een nieuwe rechtspositieregeling voor NWO. De bonden vonden het onjuist dat de aan NWO verbonden onderzoekers anders worden behandeld dan hun collega's aan de universiteiten. Daar geldt dat een tijdelijk dienstverband na vijf jaar vrijwel automatisch wordt omgezet in een vaste aanstelling.

De minister hoeft echter voor het personeel bij NWO niet de regelingen te hanteren die voor het ambtenarenapparaat gebruikelijk zijn, meent de commissie. Een wettelijke verplichting voor NWO mensen na enkele jaren vast aan te stellen zou volgens haar leiden tot een statische personeelsopbouw. Die kan belemmerend werken en doet afbreuk aan het streven in korte tijd 'velen vertrouwd te maken met het leveren van gerichte onderzoeksinspanningen'. Bovendien zijn de onderzoekers die bij NWO in dienst treden ervan op de hoogte dat zij daar maar een paar jaar zullen werken. Daaraan mogen zij geen bijzondere rechten ontlenen, vindt de commissie. Er zijn volgens haar voor deze groep ook geen bijzondere werkloosheidregelingen nodig. Ook daar hadden de bonden om gevraagd.