'Dreiging pact bestaat niet meer'; Strategie van Navo gaat opde helling

BRUSSEL, 23 mei De NAVO heeft besloten haar strategie aan te passen om de dreiging van het Warschaupact aanzienlijk is verminderd.

De paraatheidseisen zullen worden herzien omdat de Navo nu over een verlengde waarschuwingstijd beschikt.

Verder zullen er minder grote militaire oefeningen worden gehouden. Dat hebben de ministers van defensie van de NAVO besloten tijdens een bijeenkomst van de Defence Planning Committee (DPC) in Brussel. Bij de herziening van de strategie zal worden geprobeerd ook Frankrijk daarbij te betrekken. Frankrijk maakt geen deel uit van de geintegreerde militaire structuur van de NAVO. De oude NAVO-strategie, die uitging van een verrassingsaanval, is volgens de ministers achterhaald. ' De dreiging van het Warschaupact bestaat niet meer', verklaarde de voorzitter van het militaire comite, de Noorse generaal Eide. Het militaire comite is het hoogste militaire orgaan van de alliantie. Minister Ter Beek (defensie) zei dat het Warschaupact als 'militaire geintegreerde organisatie niet meer bestaat'.

De NAVO-ministers beschouwen de Sovjet-Unie nog wel als een 'sterke, moderne en effectieve militaire macht'.

'De fundamentele noodzaak om veiligheid te waarborgen blijft daarom van vitaal belang', aldus het slotcommunique.

Het concept van vakverdediging in Duitsland komt te vervallen. NAVO-landen, waaronder Nederland, moeten daar een bepaald stuk grensgebied verdedigen. Nu de grens met de DDR verdwijnt, vervalt die opdracht. Over vermindering van de paraatheid en de toekomstige taakverdeling in Duitsland zal de NAVO als geheel een plan opstellen.

Minister Ter Beek verwacht dat het tot het eind van het jaar zal duren voordat daar duidelijkheid over bestaat.

De fundamentele strategie van 'voorwaartse verdediging' en van 'het aangepaste antwoord' moet worden gewijzigd, al zullen elementen van die strategie blijven bestaan, zo verwachten diplomaten bij de NAVO. Verdediging met zowel conventionele als nucleaire wapens zal nodig blijven evenals de aanwezigheid van een verminderd aantal Amerikaanse troepen en Amerikaanse nucleaire wapens.

De norm om de defensiebegroting ieder jaar met drie procent te verhogen is komen te vervallen. Bij oefeningen zal meer gebruik worden gemaakt van computers en simulatoren om het milieu te sparen en de overlast voor burgers te beperken. Ambtenaren en militairen zullen in de komende weken bij de NAVO een voorstel bestuderen om multinationale eenheden op te richten die ingezet kunnen worden voor het bewaren van de vrede zowel in Europa als mogelijk ook daarbuiten. Grotere multinationale samenwerking wordt ingegeven door de vrees van sommige NAVO-landen voor een 'renationalisatie van de defensie-inspanningen', aldus een van de aanwezige ministers. Ook moet zij de koppeling met de Verenigde Staten verstevigen.

Op voorstel van Nederland zullen de consultatieprocedures binnen de NAVO worden versneld. Nu ieder land werkt aan een andere opzet van zijn defensie wordt het onmogelijk daarover alle bondgenoten te consulteren. Een versnelde procedure moet voorkomen dat aanpassingen van nationale defensie-inspanningen eenzijdig worden doorgevoerd en de structuur van de alliantie wordt aangetast.