Bezwaren tegen bouw metro A'dam

AMSTERDAM, 23 mei De ingrijpende gevolgen die de aanleg van een nieuwe ondergrondse tramlijn onder de binnenstad van Amsterdam met zich brengt verontrust veel bewoners van dit stadsdeel. Gisteravond maakten in het stadhuis honderden bewoners gebruik van de gelegenheid hun bezwaren te uiten.

Voor de verbetering van het openbaar vervoer in Amsterdam konden de meeste mensen wel begrip opbrengen, maar zij vrezen de verregaande maatregelen die moeten worden genomen bij de aanleg van een tram- of metrotunnel tussen Amsterdam-Noord, via het Centraal Station en de Nieuwe Zijdsvoorburgwal naar het Leidseplein. Volgens de verwachtingen zal een deel van de binnenstad jaren achtereen 'open liggen' en afgesloten zijn voor alle verkeer en moeten er vermoedelijk oude panden worden afgebroken en de Leidsegracht gedempt.

Er waren ook bewoners die vonden dat het hele verkeers- en vervoersplan niet door moest gaan met de redenering: Amsterdam is een aantrekkelijke, historische stad, dat moet zo blijven. Het vervoer door die stad mag best rustig verlopen. Ambtenaren probeerden de mensen gerust te stellen met de mededeling dat zij nog uitgebreid de gelegenheid krijgen invloed uit te oefenen op het plan, dat honderden miljoenen guldens gaat kosten. De gemeenteraad neemt in september een beslissing. Veel zal ook afhangen van de financiele bijdrage die het rijk wil leveren, want Amsterdam kan op eigen kracht de aanleg niet bekostigen.