Bezoek

Waar ik verleden week dinsdag ook uit het raam keek, daar liep de Finse president rond. Vanuit de Amsterdamse redactie zag ik hem 's morgens op de Dam in gezelschap van Beatrix, Claus en Lubbers. 's Middags zag ik Koivisto vanuit mijn huis aan het Entrepotdok, waar hij samen met Margriet en de heer Van Vollenhoven deze fraai tot woningen verbouwde pakhuizen bekeek. Uniek ter wereld schijnt het, dat gewoon volk met subsidie zo chic woont.

Op de Dam is Hoog Bezoek routine, zo niet op het Entrepotdok. Een week lang zagen we de voorsleep: trottoirs werden eindelijk perfect aangelegd, over 500 meter werd onkruid gewied en er kwamen fleurige bloembakken. Hondedrollen werden geveegd. Men poetste en zeemde. Er waren vlaggen te leen, ook Finse.

Ter weerszijden van de steiger waarvandaan de president per rondvaartboot zou vertrekken werden twee meerpalen in het water geheid. Op de steiger werden twee bolders gemonteerd, zodat aanleggende schepen daar ook een lijntje kunnen vastmaken. Zo had het uurtje Fins bezoek blijvend nut voor de buurt, concludeerden we tevreden.

Achter de schermen speelde zich nog meer af. Ontevredenen over de recente verschuiving van de vuilnisophaaldagen naar woensdag en vrijdag wilden de Finse president een petitie aanbieden om Boersma op andere gedachten te brengen. Ook dreigde men dat alle vuilniszakken de straat op zouden gaan, juist op De Grote Dag. Binnen het uur was een delegatie topambtenaren aanwezig om dat te verhoeden. Ze overlegden, redeneerden, bezwoeren en beloofden uiteindelijk dat de petitie kon worden aangeboden aan de adjudant van de heer Van Vollenhoven. Toen kwam de nasleep: de meerpalen werden uit het water getrokken, de bolders losgeschroefd, de bloembakken verdwenen. Alles is weer als vanouds, drollen incluis. En het vuilnis wordt nog steeds op de verkeerde dagen opgehaald. Maar Amsterdam heeft een nieuwe actiegroep, GOOT: Geef Ons Onkruid Terug!

    • Kasper Jansen