Beschuldigd van knoeien met afval

DORDRECHT, 23 mei De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaar-directeur van het Transportbedrijf BVA v/h Wolst in Dordrecht wegens het knoeien met chemisch afval. Ook tegen de directeur van Bastiaanse Aannemersbedrijf en Containerservice in Breda is proces-verbaal opgemaakt. De politie in Dordrecht heeft dat gisteren bevestigd. De directeur van het Dordtse bedrijf wordt ervan beschuldigd transportbonnen te hebben vervalst, waarna afvalstoffen en chemisch afval ter verbranding werden aangeboden bij de gemeentelijke vuilverbranding in Dordrecht. De directeur uit Breda wordt er van verdacht illegaal chemisch afval te hebben gestort in Belgie. Beiden worden bovendien beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie.