Artsen verplegen op intensive care AMC

AMSTERDAM, 23 mei 'We zullen blij zijn als het vijf uur is', verzuchten de de artsen W. J. Mulder en J. van der Sloot. Ze zijn vandaag ingezet om op de intensive care-afdeling van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam de handelingen te verrichten die doorgaans door de verpleegkundigen worden uitgevoerd. Zo hebben zij vanmorgen voor het eerst bij een patient een beademingspijp verwijderd. 'Als de verpleegkundigen blijvend dit soort handelingen achterwege zouden laten, zou het werk voor ons praktisch onmogelijk worden en zouden wij geen 24 bedden kunnen openhouden', aldus de artsen. Op de afdeling Intensive Care voor volwassenen Amsterdam wordt vandaag gewerkt volgens een zorgvuldig opgesteld actieplan, dat tot morgenochtend half acht loopt. Er geldt een opnamestop voor patienten van buiten, tenzij het om acute gevallen gaat. De IC-verpleegkundigen doen alleen wat hen wettelijk is toegestaan. 'Wij gaan eerst evalueren en besluiten dan of we de acties volgende week zullen voortzetten. De raad van bestuur van het AMC moet nu met plannen komen', zegt verpleegkundige R. Smit namens het comite dat de loonacties voert.

De intensive care-verpleegkundigen strijden al drie jaar voor een nieuwe functiewaardering en inschaling in een hogere salarisgroep. Zij voeren al jaar en dag handelingen uit die wettelijk alleen aan medici zijn voorbehouden. Volgens Smit veroorzaakt de stiptheidsactie ongemak, met name voor de extra ingezette artsen, maar komt de zorgvuldigheid van de verpleging niet in gevaar. 'Dat is ook de reden waarom de rechter in kort geding onze acties rechtmatig noemde. De volksgezondheid wordt er niet door bedreigd'. De intensive care-afdeling in het AMC, die 24 bedden telt waarvan momenteel 22 bezet zijn, is ingericht voor alle soorten zieken en gebaseerd op een 'all-round'-verpleging. De directie van het AMC heeft besloten voor vandaag drie operaties uit te stellen. Twee spoedgevallen worden wel geholpen. Volgens AMC-woordvoerder R. Buyze is overwogen de operaties naar morgen, hemelvaartsdag, te verschuiven, maar vanwege de dan noodzakelijke compensatie is dat plan verworpen.