Wallage blokkeert 10 miljoen gulden

DEN HAAG, 22 mei - Staatssecretaris Wallage (onderwijs) heeft de 10 miljoen gulden extra die hij eerder voor de vernieuwing van het Middelbaar Beroeps Onderwijs in het vooruitzicht had gesteld, geblokkeerd. Wegens de grote overschrijdingen op de onderwijsbegroting hebben de bewindslieden besloten alle niet-verplichte uitgaven voorlopig op te schorten. De blokkade van de MBO-gelden werd vanmorgen bekend tijdens de behandeling door de Eerste Kamer van de wet die de Sectorvorming en Vernieuwing van het Middelbaar Beroepsonderwijs regelt (SVM). Eerder werden uitgaven voor het computeronderwijs en het project randgroepjongeren geblokkeerd. Deze laatste maatregel is teruggedraaid.