Ter Beek wil snel studie over multinationale eenheden

BRUSSEL, 22 mei - Minister Ter Beek (defensie) wil dat haast wordt gemaakt met de nieuwe studie over het samenstellen van multinationale eenheden, waarin ook Amerikaanse en Canadese militairen worden opgenomen. Die onderdelen van een kleinere, mobielere krijgsmacht kunnen worden ingezet voor het bewaren van de vrede in Europa en daarbuiten. Ter Beek heeft dit vanmiddag aan de orde gesteld in de vergadering van het Defensieplan Comite (DPC) van de NAVO.

Spanje is geen voorstander van het opnemen van Amerikanen in die nieuwe multinationale eenheden. De Bondsrepubliek en Nederland maken zich sterk voor de vorming van die vredesmachten, waarin ook Amerikanen worden opgenomen om zo de Atlantische koppeling in de toekomst te garanderen. Nederland wil door het oprichten van die multinationale vredesmachten nationalisering van de krijgsmachten in Europa voorkomen, aldus een lid van de Nederlandse delegatie bij de DPC. Ter Beek heeft zijn NAVO-collega's voorgesteld beter overleg te voeren over de nationale voornemens voor herstructurering van de krijgsmacht. Volgens de minister gebeurt dat nu in het wilde weg en berusten de bezuinigingen op defensie van de zestien lidstaten van de Navo niet op een concept. Hij stelt voor dat een speciale commissie de ministers van defensie gaat adviseren. De taakverdeling binnen de NAVO dient volgens Ter Beek in breder kader te worden heroverwogen.

Turkije en Canada voelen er niets voor plaats te bieden aan een taktisch gevechtsvliegtuigencentrum van de NAVO. Noch in Goose Bay (Canada) noch in Konya (Turkije) zijn de NAVO-vliegtuigen welkom. Voor Nederland heeft de Canadese beslissing geen gevolgen omdat Nederland met Canada een bilaterale overeenkomst heeft om in Goose Bay, ondanks protesten van de indianen ter plaatse, te oefenen.