SPD wijst het staatsverdrag van de hand

BONN, 22 mei - Oscar Lafontaine, de kandidaat-kanselier van de SPD heeft het verdeelde bestuur van zijn partij gisteren op een afwijzende lijn gekregen ten aanzien van het Duitse staatsverdrag. Volgens de leiding van de SPD is het staatsverdrag, dat de voorwaarden regelt voor de Duitse monetaire unie per 2 juli, 'in zijn huidige vorm' niet aanvaardbaar. In de Oostduitse Volkskammer, waar gisteren de parlementaire behandeling van het staatsverdrag begon, tekende zich tegelijkertijd een zeer ruime meerderheid ten gunste van het verdrag af. Tot die meerderheid behoort ook de SPD in de DDR. Tegen het staatsverdrag spraken zich in Oost-Berlijn alleen de communistische PDS en het Bundnis '90 uit. De behandeling wordt vandaag in de Volkskammer voortgezet. De Westduitse bondsdag begint morgen met de beraadslagingen.

In Bonn kwam het bestuur van de SPD gisteren na vijf uur vergaderen met een slotverklaring waarin de partij aankondigt dat zij het staatsverdrag afwijst maar haar definitieve oordeel opschort. Zij wil het verdrag alleen goedkeuren als de bondsregering met wijzigingen komt. De SPD meent dat West-Duitsland in een overgangsfase verdergaande maatregelen ter bescherming van Oostduitse bedrijven moet overeenkomen met de DDR-regering. Voorts moet het milieubeleid in betekenis gelijk worden gesteld aan de economische politiek. Bovendien wil de SPD dat het vermogen, dat destijds door de SED en de met haar samenwerkende partijen en organisaties is verworven, niet profiteert van de invoering van de Duitse monetaire unie per 2 juli.

De Westduitse minister Seiters (CDU) heeft gisteren namens de bondsregering direct meegedeeld dat er geen verandering in het al door Bonn en Oost-Berlijn getekende staatsverdrag zal worden aangebracht. Hij betitelde de afwijzende SPD-verklaring als 'een document van hulpeloosheid, een eierdans en een bewijs van onvermogen'.

De secretaris-generaal van de CDU, Ruhe, meende dat het SPD-bestuur is 'gezwicht voor de chantage van Lafontaine'.

Ook namens de FDP en de Beierse CSU werd zeer kritisch op het SPD-bestuursbesluit gereageerd.

    • J. M. Bik