SCHEVENINGEN - Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe ...

SCHEVENINGEN - Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe heeft gisteren op de Scheveningse afslag 21.000 gulden opgebracht, meer dan 400 gulden per haring. Vorig jaar bracht het eerste vaatje haring 12.000 gulden op. Eigenaar werd dit jaar het bedrijf Temco uit Amerika (voedingsmiddelen). 'Deze hoge prijs heeft niets te maken met het feit dat er dit jaar geen haringrace voorafging, want ooit is een vaatje voor 32.000 gulden verkocht', aldus het Nationaal Visbureau. De leverancier stelt de opbrengst namens rederij Kennemerland beschikbaar aan de Nederlandse Hartstichting. De man op de voorgrond was 'klinker', een soort dorpsomroeper die de burgerij op de hoogte hield van de ontwikkelingen op de visafslag. (Foto NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)