Nedcon komt naar beurs tegen koers van 19 gulden

AMSTERDAM, 22 mei - De Nedcon Groep, producent van magazijnstellingen en opslagsystemen, wordt genoteerd op de parallelmarkt. In totaal zullen 440.000 - 40 procent - van de gecertificeerde aandelen krijgen een inschrijvingskoers van 19 gulden op de beurs worden gebracht. Met de introductie is een bedrag van 8,3 miljoen gulden gemoeid. Dat is vandaag door de onderneming bekendgemaakt.

De introductie van de aandelen betreft de uitgifte van 100.000 nieuwe certificaten en de herplaatsing van 340.000 certificaten die nu nog in handen zijn van de grootaandeelhouder, de Lundex Groep. Volgens een toelichting van de directie zijn herplaatsing en emissie bedoeld ter verbetering van de financiele positie van het bedrijf en voor financiering van verdere uitbreiding. De inschrijving op de stukken staat tot 1 juni open.

Nedcon heeft dringende behoefte aan verdere uitbreiding van de produktiecapaciteit, die op dit moment de beperkende factor vormt voor een verdere groei van de omzet van het bedrijf, aldus de directie.

Nedcon behaalde het afgelopen jaar een nettowinst van 2,2 miljoen gulden op een omzet van ruim 50 miljoen gulden. De omzet groeide 20 procent; de winst bleef iets bij deze groei achter. Per aandeel bedroeg de winst het afgelopen jaar 2,04 gulden, zodat de introductiekoers 9,3 maal de winst bedraagt. Voor dit jaar verwacht de directie van Nedcon weer een groei van 20 procent. De winst zal dit jaar 'op zijn minst' in hetzelfde tempo meegroeien, zodat voor dit jaar een winst van 2,45 gulden per aandeel wordt verwacht, de nieuw op de markt gebrachte aandelen daarbij inbegrepen.

Credit Lyonnais Bank Nederland, die de beursgang van Nedcon voor haar rekening neemt, zal bij het op de markt brengen van de stukken voorrang verlenen aan de kleine particuliere belegger. De bank streeft er naar de certificaten 'in niet te grote blokken' bij beleggers onder te brengen. De bank wil een zo groot mogelijke liquiditeit in de markt bereiken en heeft zich garant gesteld voor het onderhouden van een markt en een orderlijk koersverloop.