Moskou wil prijzen komend jaar verhogen

MOSKOU, 22 mei - De Sovjet-Unie overweegt de voedselprijzen met ingang van volgend jaar te verdubbelen en ter compensatie de lonen te verhogen. De prijsstijging voor voedsel en andere consumentenprodukten maakt deel uit van een lang verwacht programma van economische hervormingen, dat premier Ryzhkov donderdag zal presenteren aan de Opperste Sovjet. De plannen zijn uitgelekt via de internationale persbureaus en Interfax, de nieuwsdienst van Radio Moskou.

De Sovjet-regering zou van plan zijn de economie in vijf jaar geleidelijk te veranderen in een markteconomie. Daarmee zou een veelomvattende schoktherapie zijn verworpen.

Het is de bedoeling om in januari 1991 de prijzen van consumentengoederen te koppelen aan de 'werkelijke produktie-omstandigheden'.

De meeste voedselprijzen zullen dan verdubbelen; de prijs voor brood zal verdrievoudigen, vis wordt 2,5 keer zo duur en vlees 2,3 keer. Ook andere prijzen gaan omhoog, zoals gemeentelijke diensten 70 procent, treinkaartjes en vliegtuigtickets 50 procent, elektriciteit voor kleingebruikers 100 procent en energie 40 procent.

De oppositie heeft de uitgelekte voorstellen meteen op de korrel genomen. De zogenoemde Inter-Regionale groep van radicale parlementariers vindt dat het plan niet ver genoeg gaat en heeft een alternatief economisch programma ontwikkeld. De groep is een voorstander van een radicale ommezwaai naar een vrije-markteconomie. Een woordvoerder van de groep kondigde aan een motie van wantrouwen tegen de regering-Rhyzhkov in te dienen, nadat hij het plan heeft gepresenteerd. Vorig jaar overleefde Rhyzhkov een dergelijke motie.

Pag.13: Vervolg