Kosto laat bezwaren tegen particuliere bewaking varen

DEN HAAG, 22 mei - Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft zijn bezwaren die hij als lid van de Tweede Kamer altijd uitte tegen het inschakelen van particuliere bewakingsdiensten laten varen.

Kosto vindt het prima als het Nederlandse bedrijfsleven meer gebruik gaat maken van beveiligingsdiensten. Voorkoming van misdaad is een zaak voor de hele samenleving, dus ook van het bedrijfsleven, aldus Kosto. Als parlementarier stelde Kosto dat het garanderen van de veiligheid een exclusieve overheidstaak is.

Kosto maakte zijn ommezwaai bekend bij het in ontvangst nemen van een rapport waaruit blijkt dat het bedrijfsleven in 1988 ruim vijf miljard schade heeft geleden als gevolg van de veel voorkomende criminaliteit. 'Een op zijn zachtst gezegd zorgwekkende uitkomst. ' De staatssecretaris wees erop dat in Nederland 'minder beveiligingspersoneel aanwezig is dan in andere landen'. Ook zou de inzet van particuliere beveiligers beter moeten worden gecoordineerd door lokale stichtingen waarin bedrijven, politie en gemeente deelnemen, aldus Kosto.

De Directie criminaliteitspreventie van het ministerie van justitie bekijkt of er een 'gecomputeriseerde checklist' kan worden opgesteld die kleine ondernemingen kunnen gebruiken voor het opstellen van een beveiligingsplan. In het onderzoeksrapport staat dat vooral deze bedrijven nauwelijks middelen hebben om goede beveiligingsmaatregelen te treffen.