Flamingo's worden tot paren aangezet met behulp vanspiegels

Een kolonie van kleine flamingo's in Slimbridge in het Engelse Gloucestershire wordt met behulp van spiegels wijsgemaakt dat ze twee maal zo groot is dan ze werkelijk is. Men hoopt, dat de vogels op deze wijze tot paren kunnen worden aangezet. De kolonie telt slechts dertig exemplaren en het is mogelijk dat dit lage aantal verantwoordelijk is voor het feit dat er al zes jaar geen enkele paring meer heeft plaatsgevonden.

Afrikaanse flamingo's in het wild verzamelen zich in grote kuddes alvorens ze tot balts- en paargedragingen overgaan. Van andere vogelsoorten is bekend, dat de populatie een bepaalde minimumomvang moet hebben, willen ze overleven. Zo is de Amerikaanse houtduif bij voorbeeld in de vorige eeuw uitgestorven omdat de populatiegrootte door massale jacht beneden een zekere kritische waarde daalde. In Slimbridge hoopt men nu, dat een schijnbare populatiegrootte van zestig exemplaren voldoende is voor een flinke familie-uitbreiding. De spiegels zijn eerder dit jaar aangebracht en de uitkomst van het experiment zal uiterlijk eind juni bekend zijn, het tijdstip waarop de vogels normaal gesproken hun eieren leggen. De voortekenen zijn niet ongunstig: alle vogels hebben gebaltst en ze lijken alle een partner te hebben gevonden. (Nature, 10 mei).