EG naar interne energiemarkt

BRUSSEL, 22 mei - De ministers van energie van de Europese Gemeenschap hebben gisteren een eerste, voorzichtige stap gedaan op de weg naar grotere openheid van de Europese energiemarkt. Daardoor moet in de toekomst grotere concurrentie ontstaan.

In een eerste, nog niet aangenomen, richtlijn gaat het erom te voorkomen dat energiebedrijven te hoge prijzen berekenen voor hun produkten. Daartoe zullen energieproducenten het bureau voor statistiek van de Europese Gemeenschap tweemaal per jaar moeten inlichten over de voorwaarden en prijzen die zij berekenen aan grootverbruikers. De richtlijn, waarover in principe overeenstemming is bereikt, moet nog op ambtelijk niveau worden besproken voordat ze bij een volgende bijeenkomst van de ministers kan worden aangenomen.

Een tweede richtlijn, waarover de ministers het inhoudelijk vrijwel eens waren, betreft de doorvoer van elektriciteit over de grote hoogspanningsnetten. Daarbij gaat het erom dat die netten vrij toegankelijk moeten zijn voor producenten uit een ander land. Spanje berekent bijvoorbeeld een veel te hoge prijs voor elektriciteit die Frankrijk aan Portugal levert. In de richtlijn is voorzien dat alleen een prijs voor de huur van het net mag worden berekend.

Wel definitief was gisteren de goedkeuring voor de bevordering van de uitwisseling van technologie op energiegebied, het zogeheten Thermie-programma. In dat actieprogramma is 700 miljoen ecu (anderhalf miljard gulden) uitgetrokken voor onderzoek naar rationeel energiegebruik, milieuvriendelijker steenkoolverbranding en vervanging van koolwaterstoffen.