Een pijnlijke advertentie

Amev weet wat aandeelhouders willen. Gisterochtend stond al in de krant te lezen hoe hoog de aandeelhoudersvergadering van Amev, die gistermiddag om drie uur begon, het dividend had vastgesteld. Een pijnlijke fout, temeer daar het niet voor het eerst was dat Amev zich zo blameerde.

Toch kon bestuursvoorzitter J. L. M. Bartelds de aanwezige aandeelhouders winnen voor zijn samenwerkingsplannen met AG. Opvallend is dat deze grootste verzekeraar van Belgie, volgens de cijfers die Amev nu verstrekt, maar een zesde deel van z'n vermogen gebruikt om in de verzekeringsbranche actief te zijn. Nederlandse verzekeraars is wel eens verweten dat ze meer beleggers dan verzekeraars zijn, maar Amev gebruikt tenminste de helft van zijn vermogen daadwerkelijk. De Belgische vetpotten wil Amev nu gebruiken om via overnemeningen in Spanje en het Verenigd Koninkrijk te groeien tot die kritische omvang die - ook bij een door concurrentie lager ....ieniveau - een winstgevend netwerk mogelijk maakt.

Met het Duitse Linde als een 45 procent aandeelhouder, behoort Hoek Loos tot het snel groeiend legioen beursfondsen van (alfabetisch) Aegon ...t Wolters Kluwer dat door een grootaandeelhouder is beschermd tegen overneming.

Dat is maar goed ook. Want Hoek Loos is een echte 'kaskoe' met een jaarlijkse kasstroom van 50 miljoen, vijf maal zoveel als de aandeelhouders bruto aan dividend ontvangen. Die kasstroom heeft Hoek Loos niet nodig om te investeren, want de markt groeit nauwelijks. Maar in plaats van het geld aan aandeelhouders uit te keren gebruikt Hoek Loos het nu om te diversificeren in de medische wereld, een nieuwe 'kernactiviteit'. In een onderneming met een gespreid aandelenkapitaal zou de aandeelhoudersvergadering kunnen zeggen: bestuurders verkopen jullie nu maar gas en keer ons de winst uit. Als wij willen diversificeren in medische apparatuur kopen we wel aandelen Pie Medical of Delft Instruments, welke laatste dan op zijn beurt weer - zoals rechten op de beurs willen - Pie Medical koopt.

de grootaandeelhouder neemt blijkbaar genoegen met z'n dividend zolang Hoek Loos maar zorgt dat de internationale concurrentie op de Nederlandse markt niet veel kan verdienen.

Philips/beurs

De voorzitter van de STE, het nieuwe orgaan dat toezicht houdt op de Nederlandse financiele markten, is A. Jiskoot. Om belangenverstrengeling te vermijden heeft Jiskoot al zijn commissariaten (en dat waren er nog al wat) afgestoten. Toch was het offer minder groot dan het leek daar de statutaire leeftijdsgrens bij veel ondernemingen ras naderde.

Eentje hield Jiskoot er echter. Hij bleef lid van de raad van toezicht en commissaris bij Philips. Een opmerkelijke uitzondering.

Sobi-voorzitter Lakeman waarschuwde onlangs voor misbruik van voorkennis bij de handel in 'flippen' en daar houdt de STE toezicht op. Nu wordt per 1 juni voormalig Philips-bestuurslid drs. J. Zantman lid van die STE, ter vervanginging van mr F. Roos, die naar verluidt president-commissaris bij Amev wordt. Dat roept de vraag op hoeveel banden met Nederlands derde beursfonds de STE kan verdragen, daar de toezichthouder niet onafhankelijk genoeg kan zijn.