Dr. M. van Nierop (51) is per 1 augustus benoemd ...

Dr. M. van Nierop (51) is per 1 augustus benoemd tot bijzonder hoogleraar op het gebied van de 'wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme' bij de faculteit der wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij volgt prof. dr. M. F. Fresco op die in verband met zijn emeritaat afscheid neemt. Van Nierop studeerde Duitse taal- en letterkunde in Leiden, Wenen en Marburg en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1989 promoveerde hij aan de UvA op het proefschrift 'Denken in tweespalt - interpreteren in covalentie'.