'Batterijen met cadmium niet recyclen'

ROTTERDAM, 22 mei - Oplaadbare cadmiumbatterijen moeten na gebruik wel worden ingezameld, maar vervolgens niet voor hergebruik geschikt worden gemaakt. Dat stelt de Commissie Lange Termijn Milieubeleid in haar rapport over cadmiumbeleid, dat is aangeboden aan minister Alders van milieubeheer.

Het beleid is nu gericht op recycling en hergebruik van cadmiumbatterijen. Volgens het rapport is dat echter 'contra-produktief'. Cadmium komt vrij bij winning van zink en fosfaat. Wanneer minder cadmium voor batterijen wordt gebruikt, ontstaat een overschot dat ongecontroleerd in het milieu terecht kan komen.

Hergebruik van batterijen zou slechts leiden tot uitstel van het moment waarop het cadmium het milieu vervuilt. De commissie bepleit opslag van gebruikte cadmiumbatterijen waarbij geen lekkage naar het milieu kan optreden. Een verbod op het gebruik van deze batterijen acht de commissie niet zinvol.