Athene erkent Israel uiteindelijk

ISTANBUL, 22 mei - Tijdens een plechtigheid op het Griekse bureau bij de EG in Brussel heeft Griekenland gisteren Israel diplomatiek erkend. De joodse staat had in Athene tot nu toe slechts een 'diplomatieke vertegenwoordiger'. De conservatieve premier Kostas Mitsotakis, die sinds zes weken aan de macht is, had dit zowel in zijn verkiezingscampagne als in zijn regeringsverklaring al aangekondigd. Zijn land was het enige EG-land dat tot zo'n erkenning nog niet was overgegaan, ondanks hevige druk uit veel EG-landen waaronder vooral Nederland, waaraan Mitsotakis vandaag een bliksembezoek brengt. Op dezelfde dag heeft Griekenland ook een verzoek herhaald, lid te worden van de Westeuropese Unie.

In een begeleidende verklaring verwijst de premier mede naar de Oosteuropese landen die nu de een na de ander de banden herstellen met Israel. Volgens Mitsotakis kan de erkenning van Israel de pro-Arabische instelling van de Griekse politiek juist versterken. De erkenning geldt niet enigerlei soevereiniteit over de in 1967 bezette gebieden en de Gazastook. In een aparte regeringsverklaring wordt het geweld van de laatste dagen, dat zoveel extra onschuldige slachtoffers eist, veroordeeld. De diplomatieke afvaardiging van de PLO in Athene wordt verheven tot diplomatieke vertegenwoordiging van Palestina.

De kritiek van de socialistische oppositiepartij PASOK en de andere linkse partijen gaat vooral uit naar het tijdstip van de erkenning. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het huidige oplaaien van het geweld maar ook aan de nog voortdurende 'bezetting' door enkele tientallen joodse kolonisten van een gastenverblijf in de oude stad van Jeruzalem, toebehorend aan het Grieks-orthodoxe patriarchaat. Deze bezetting begon in de week voor Pasen, hetgeen tot extra verontwaardiging leidde in de Griekse pers. Het monarchistische krantje Het Vrije Uur kwam toen met de kop 'Joden kruisigen Christus voor de tweede keer'.