Amev krijgt preferente aandelen in Belgische AG

UTRECHT, 22 mei - Amev krijgt preferente aandelen in haar beoogde Belgische partner AG om het verschil tussen de waarderingen van beide verzekeraars goed te maken. Eerder was gesteld dat Amev een vordering op AG zou krijgen van 575 miljoen gulden. Bestuursvoorzitter J. L. M. Bartelds van Amev hield gisteren zijn aandeelhouders voor dat er eigenlijk geen verschil is tussen preferente aandelen en een vordering. Het gaat volgens hem in beide gevallen om een tijdelijke zaak, die in een periode van 10 jaar het waardeverschil tussen beide bedrijven recht trekt. Details krijgen de aandeelhouders in een bericht voorafgaande aan een bijzondere aandeelhoudersvergadering dit najaar.

Amev en AG, die ieder een belang van 50 procent in elkaars activiteiten willen nemen, hebben vastgesteld dat Amev 1150 miljoen meer waard is dan AG. De helft van dat bedrag (575 miljoen gulden) moet AG daarom aan Amev betalen. Daarvan krijgt Amev meteen 100 miljoen gulden in contanten en de resterende 475 miljoen in preferente aandelen AG. Bartelds: 'Amev heeft straks dus niet alleen de helft van alle activiteiten van Amev en AG, maar ook nog eens 100 miljoen in kas plus die vordering - zo blijf ik hem maar noemen - van 475 miljoen. Die 100 miljoen en die 475 miljoen gulden leveren opbrengsten op, rente en preferent dividend en die opbrengsten vloeien natuurlijk in de winst. Dat is bij elkaar gemiddeld zo'n 50 miljoen gulden netto per jaar, als ik rente op rente meereken. Stel we keren daarvan gemiddeld 45 procent aan aandeelhouders uit en de rente is 7 procent. Dan zal Amev als moedermaatschappij na die tien jaar de helft van de groep bezitten plus ongeveer 800 miljoen.' De bestuursvoorzitter vond het onbegrijpelijk dat de beoogde samenwerking met AG in de pers als defensief was afgeschilderd, omdat de combinatie ruime expansiemogelijkheden heeft. De combinatie Amev/VSB/AG heeft van het eigen vermogen van 7,7 miljard ongeveer 5 miljard ter beschikking om te gebruiken in nieuwe verzekeringsactiviteiten. Daarnaast heeft de holding Amev straks met een eigen vermogen van 4,4 miljard en geen schulden een enorme leencapaciteit. ' We hebben genoeg middelen om te groeien in Europa. We zouden drie keer zo groot kunnen worden als nu zonder eigen vermogen aan te trekken, ' aldus Bartelds.

Hij rekende zijn aandeelhouders voor dat hun winst per aandeel vrijwel gelijk zal blijven bij de samenwerking, ook al verdient AG volgens Amevs manier van boekhouden minder dan het zou kunnen. AG belegt immers relatief veel in aandelen en onroerend goed. De boekwinsten die daarop bij verkoop worden gemaakt worden in de Amev-methodiek niet als winst verantwoord, maar lopen via het vermogen. 'Als AG net zo had belegd als Amev, was de winst veel hoger geweest en had U een forse stijging gezien van de winst per aandeel, ' aldus Bartelds.

Het vermogen toekomend aan de aandeelhouders Amev neemt toe na de beoogde samenwerking. Nu is dat vermogen met terugwerkende kracht gestegen van 57,60 gulden per aandeel ultimo 1989 tot 64,60, omdat de Verenigde Spaarbank vorig jaar 4,15 miljoen aandelen (7,5 procent) Amev heeft gekocht. Die worden nu na de fusie met Amev als ingekochte aandelen in mindering op het uitstaande kapitaal gebracht. Amev heeft nu 64,93 miljoen gewone aandelen van 2,50 guldewn nominaal uitstaan.

Na de overname van de helft van de activiteiten van AG en de bijbetaling zou het vermogen per aandeel van Amev 67,90 gulden hebben bedragen per ultimo vorig jaar, aldus Bartelds die van zijn certificaathouders applaus oogstte.

Net voor de aandeelhoudersvergadering gisteren (een jaar en tweeenhalve maand na de aankondiging op 9 maart 1989) hadden Amev en VSB hun fusie-overeenkomst getekend. De Stichting VSB heeft nu een belang van 20 procent verworven in de uitstaande aandelen Amev. Tevens heeft Amev gisteren extra preferente aandelen uitgegeven aan de Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft. Daardoor kunnen de preferente aandelen 50 procent van het aantal stemmen van de uitstaande gewone aandelen (die gecertificeerd zijn) blijven voortbrengen. De Stichting VSB heeft nog niet bekendgemaakt wat zij denkt te doen met de van Amev te ontvangen dividenden. Op basis van het uitgekeerde dividend 1989 is het inkomen van de Stichting 32 miljoen gulden per jaar.