Alkmaar wil vuil weer gaan verbranden met rookgasfilter

ALKMAAR, 22 mei - Het bestuur van de de verbrandingsinstallatie in Alkmaar heeft gisteren een half miljoen gulden uitgetrokken voor de ontwikkeling van een rookgasreiniger. Deze moet ervoor zorgen dat de onlangs gesloten verbrandingsoven aan de milieu-eisen voldoet en volgend jaar weer in gebruik kan worden genomen.

De Alkmaarse vuilverbrandingsinstallatie (VVI) werd 20 april gesloten, omdat niet werd voldaan aan voorschriften uit de milieu-vergunning. De VVI-directie verwacht met het aanbrengen van een rookgasreiniger wel aan deze voorschriften te kunnen voldoen. In de oven zou dan vanaf 1 juli volgend jaar weer Noordhollands huisvuil verbrand kunnen worden. De rookgasreiniger gaat tien a twaalf miljoen gulden kosten.

De VVI-directie acht het waarschijnlijk dat door het aanbrengen van de rookgasreiniger ook zal kunnen worden voldaan aan de vorig jaar aangescherpte Richtlijn Verbranding. Dat zou betekenen dat de installatie ook na 1 december 1993, de datum waarop deze nieuwe richtlijn voor oude afvalovens van kracht wordt, in gebruik zou kunnen blijven. Op deze manier zou dan de periode overbrugd kunnen worden totdat de nieuw te bouwen huisvuilcentrale in Alkmaar in gebruik kan worden genomen. De VVI gaat ervan uit dat deze nieuwe centrale in 1995 klaar is.

Het Actiecomite Stop Vuilverbranding Alkmaar acht het 'zeer onwaarschijnlijk' dat de VVI met het aanbrengen van een rookgasreiniger aan de vergunning zal voldoen. De milieu-eisen uit de nieuwe verbrandingsrichtlijn zijn volgens het comite 'zeker niet haalbaar'.

Het comite verzet zich tegen heropening van de oude oven en de plannen voor nieuwbouw. In plaats daarvan bepleit het investeringen in gescheiden inzameling.