VVD'ers zien nieuwe Wiegel in Bolkestein

DEN HAAG, 21 mei - Zestien keer kreeg de nieuwe partijleider van de VVD tijdens zijn eerste grote toespraak op de algemene ledenvergadering in Zwolle applaus. Bolkesteins voorganger Voorhoeve heeft het altijd met veel minder moeten doen. Menig VVD-lid voorspelde dan ook dat met Bolkestein de dagen van oud-partijleider Wiegel zullen terugkeren.

De inhoud van Bolkesteins toespraak deed eveneens aan het erelid uit Friesland denken. Bolkestein zette de toon voor zijn stijl van oppositievoeren door meteen de aanval op minister-president Lubbers in te zetten. Hij verweet hem de herdenking van de Duitse inval misbruikt te hebben voor partijpolitieke doeleinden. 'Ik vrees dat de heer Lubbers te weinig kritiek krijgt in eigen kring. Dat komt omdat hij daar oppermachtig is. Geen kritiek krijgen, dat is slecht voor de mens. Daarom krijgt hij kritiek van mij. Die dienst bewijs ik hem graag.' De nieuwe partijleider heeft gezegd in 'heldere, openhartige en eenvoudige bewoordingen' te zullen gaan aangeven wat volgens hem de koers van de VVD moet zijn. Vrijdagavond gaf hij daarvan enkele voorbeelden. 'Waarom is het nodig dat mensen uit Polen naar de bollenstreek komen om de bollen daar te pellen? Bij mij om de hoek is een hotel door Ieren verbouwd. Ik heb niets tegen Ieren. 's Avonds hoor ik ze zingen onder mijn raam. Maar waarom kunnen Nederlanders dat werk niet doen.'

De zaal reageerde enthousiast. Ook de opmerking 'prestatie moet worden beloond', viel goed.

Met zijn opmerkingen over de PvdA kreeg Bolkestein de lachers op zijn hand. 'Het valt mij op dat mijn vrienden van de Partij van de Arbeid zich tegenwoordig niet meer socialist noemen maar sociaal-democraat. Ik vind dat jammer. Als zij zich gaan gedragen als liberalen, dan is het plezier er af... Wij liberalen zijn niet bleu. Weest U niet roze. Rood is een mooie kleur.' Bolkestein verweet het kabinet 'log' te zijn. 'Dit is een kabinet van luchtballonnen, van ijdelheid en compententiestrijd. Volgens de fractievoorzitter van het CDA 'wordt er niets concreets afgemaakt'.

Ik kan het niet beter zeggen. Dit kabinet heeft nog niets gedaan en toch is het geld al op.'