VVD-leden akkoord met aanstellen van betaalde voorzitter

DEN HAAG, 21 mei - Het hoofdbestuur van de VVD gaat op zoek naar een professionele partijvoorzitter. De huidige voorzitter Ginjaar oefent de functie in zijn vrije tijd uit. De algemene ledenvergadering van de VVD is zaterdag in Zwolle akkoord gegaan met het voorstel van het hoofdbestuur een betaalde voorzitter aan te trekken. Door dit besluit is het waarschijnlijk dat Ginjaar toch voortijdig terugtreedt. Ginjaar heeft al eerder laten weten zelf niet de eerste betaalde voorzitter van zijn partij te willen zijn. Vorige week zei hij er van uit te gaan dat zijn opvolger volgend jaar augustus aan het werk kan. Tijdens de discussie over het betaald voorzitterschap bleek dat veel afgevaardigden zich afvroegen of de VVD in haar huidige staat wel kans zal zien om een geschikte kandidaat bereid te vinden zich voor de partij in te zetten.

Ginjaar en de andere leden van het hoofdbestuur overleefden vrijdagnacht op de algemene ledenvergadering een motie die tot doel had hen onder curatele te stellen. Bij aanvaarding van de motie zou het hoofdbestuur zijn afgetreden. De crisis in de VVD was een gevolg van het terugtreden van oud-fractievoorzitter Voorhoeve. De rol die Ginjaar in de affaire heeft gespeeld, maakte veel kritiek los. In de aanloop naar de ledenvergadering werd duidelijk dat de bezwaren het gehele beleid van het hoofdbestuur betroffen.

De algemene ledenvergadering heeft zaterdag besloten om de interne bezinning op de hoofdlijnen van de taak en plaats van het liberalisme te versnellen. Het hoofdbestuur had voorgesteld elk jaar een aantal congressen te houden over verschillende thema's. De ledenvergadering is het daarmee niet oneens, maar besloot eerst te discussieren over de algemene hoofdlijnen.