Vragen over geld Filippijnen

DEN HAAG, 21 mei - De fracties van de PvdA en de VVD in de Tweede Kamer zullen vragen stellen aan minister J. Pronk (ontwikkelingssamenwerking) over de wijze waarop Nederlandse ontwikkelingshulp in de Filippijnen is besteed. De VVD is 'geschrokken' over de uitspraak van de protestants-christelijke derde wereld-organisatie ICCO, dat ontwikkelingsgeld mogelijk is toegevloeid naar het communistisch verzet. Deze fractie wil van de minister weten hoe in het verleden controle is uitgeoefend op de besteding van het ontwikkelingsgeld. Daarnaast vragen de VVD-Kamerleden opheldering over de interne rapportage van de hoogleraar Wolters, die de besteding van ontwikkelingshulp in de Filippijnen ruim een jaar geleden op het departement aanhangig maakte.