Philips weer gedrukt op zwakke markt

ROTTERDAM, 21 mei - De Amsterdamse effectenbeurs begon vandaag in een zwakke stemming. Vrees voor een verdere daling in Wall Street, die sommige beleggingsanalisten voorzien, woog zwaarder dan het voortgaande herstel van de dollarkoers met een cent. De beurs in Tokio sloot vandaag lager.

AMSTERDAM - De druk op Philips kreeg extra kracht door de mededeling dat Amerikaanse beleggers een gerechtelijke procedure tegen het concern zijn begonnen wegens wat zij noemen misleidende informatie over de gang van zaken. Meteen na het bericht kwam de neerwaartse gang er weer goed in en in de loop van de ochtend werd fl.31,90 gedaan, fl.1,10 onder het slot van vrijdag. Op dit peil vormde zich voorlopig enige weerstand.

De andere internationale fondsen, en trouwens de hele hoofdmarkt, zakten in de loop van de ochtend gestadig terug en aan het eind van de ochtend was de algemene stemmingsindex ruim een punt gedaald tot 118. Unilever daalde onder de fl.150 (min fl.0,60 op fl.149,50), Koninklijke Olie verloor negen dubbeltjes op fl.139,80, KLM fl.0,30 tot fl.32,70 en Akzo zelfs ruim fl.1 tot fl.116,90. Van de verzekeraars werd Aegon fl.1,40 lager aangeboden op fl.122,70 en werd de notering van Amev om kwart voor twaalf voor een uur stilgelegd wegens de publikatie van de kwartaalcijfers. De koers was toen een dubbeltje hoger op fl.56,40. Heineken zag zich fl.1,30 gedrukt tot fl.126,40 en Ahold fl.1,40 naar fl.143,50. DSM deed het fl.1,50 lager op fl.116 evenmin goed en uitgever Elsevier verspeelde fl.1,30 op fl.85,20. Het elektronicafonds HCS zag zich fl.0,40 ontglippen op fl.15,l0 en collega Volmac legde er fl.1 op toe op fl.37. DAF verloor fl.0,60 op fl.28,60. Kort na het middaguur was er maar weinig verandering in het koerspeil meer te bespeuren. Op het lagere koersniveau kwam de zaak tot rust, viel de handel in slaap en viel er een intense loomheid over de markt. Ook op de lokale markt was het een stille bedoeling. Macintosh steeg ruim fl.1 tot fl.45,20 op grond van berichten dat de beleggersgroep Piet Heyn de zaak zou willen overnemen waarbij voor aandeelhouders een gulden of acht per aandeel meer in het vat zou kunnen zitten dan een managersgroep beoogt.

Op de parallelmarkt bleef Verkade steken op fl.404, fl.4 boven het bod van United Biscuits. Beleggers houden er nog steeds ernstig rekening mee dat er een hoger bod uit de bus rolt nadat in de buitengewone aandeelhoudersvergadering van vorige week een groep beleggers zich tegen het bod keerde. Ook bestaat de kans dat United Biscuits zich terugtrekt, waarna andere concerns het Zaanse bedrijf zouden kunnen bespringen.

TOKIO - Op de Japanse beurs gingen de aandelenkoersen vandaag over vrijwel de gehele linie naar beneden. De Nikkei-index sloot 0,78 punten lager op 31.765, nadat er vrijdag ook al een fractie was afgegaan. 'Er heerst een afwachgtende houding hangende de cijfers die een aantal bedrijven deze week zullen publiceren', aldus een handelaar op de beurs in Tokio