Peter Nefkens heeft de prijs voor de ...

Peter Nefkens heeft de prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 1990 gekregen. Hij krijgt de prijs (een bedrag van 2.500 gulden) voor de door hem geschreven reeks artikelen 'Meppel Mondiaal' in de Meppeler Courant. De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) heeft dit vrijdag bekendgemaakt. Volgens de jury heeft Nefkens met zijn serie de buitenlanders in Meppel dichtbij de bevolking van Meppel weten te brengen. Een aanmoedigingsprijs werd toegekend aan Marianne de Valck voor haar rubriek Kinder Krant in de Leusder Krant. De rubriek is bedoeld voor kinderen van ongeveer zes tot veertien jaar. Er wordt onder meer aandacht in besteed aan lokale gebeurtenissen waarbij kinderen betrokken zijn.