M. C. E. Kloosterman-Fortgens (70) is voor haar ...

M. C. E. Kloosterman-Fortgens (70) is voor haar verdiensten als lid van de Commissie voor vreemdelingenzaken in Den Haag bevorderd tot officier in de orde van Oranje Nassau.

Drs. P. de Vos is per 1 juni tot plaatsvervangend algemeen secretaris benoemd van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Vos (42) is bij de raad secretaris van de Kamer voor geestelijke gezondheidszorg en van de vaste commissie voor geestelijk gehandicapten. Daarvoor was Vos werkzaam bij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (1977-1981) en bij de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Utrecht (1981-1984).