Geen vervolging van ministers in zaak zigeuners

DEN HAAG, 21 mei - De procureur-generaal bij de Hoge Raad gaat niet in op het verzoek van de belangenvereniging voor zigeuners ROM tot vervolging van de ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch ballin (justitie). Een dergelijk verzoek kan volgens de procureur-generaal alleen door de minister van justitie of ten minste vijf Kamerleden worden ingediend. De ministers hebben zich volgens de belangenvereniging schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf, omdat ze de toezegging aan de Tweede Kamer om zigeuners als aparte categorie te laten schrappen uit politieformulieren en -registers, niet zouden zijn nagekomen. De vereniging pleit al sinds 1977 voor het verwijderen van de term zigeuner uit de politieregisters. Het ministerie van justitie heeft al eerder laten weten dat er gewerkt wordt aan nieuwe formulieren voor de politie. De term zigeuner zal daarop niet meer voorkomen.