Bush optimistisch over top met Gorbatsjov na besprekingen Baker

WASHINGTON, 21 mei - De Amerikaanse president George Bush is optimistisch over het verloop van zijn topontmoeting met Sovjet-president Michail Gorbatsjov in Washington eind deze maand. 'Ik ben tevredengesteld op grond van de vooruitgang die in Moskou is gemaakt dat we een goede top zullen hebben', zei Bush zaterdag in Houston. Hij voegde er overigens aan toe dat hiervoor nog wel enig 'geven van Sovjet-zijde' nodig is.

De besprekingen tussen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, en zijn Russische collega Edoeard Sjevardnadze hadden volgens Bush 'gemengde' resultaten opgeleverd maar er waren 'interessante ontwikkelingen en bemoedigende zaken'.

Later, in Austin, sprak hij zelfs van een 'doorbraak'. Amerikaanse regeringsfunctionarissen hadden de laatste weken geprobeerd de verwachtingen voor de topontmoeting zo veel mogelijk te temperen.

De nationale veiligheidsadviseur van de president, Brent Scowcroft, zei zaterdag dat de Russen op het gebied van de CFE-besprekingen over de conventionele ontwapening in Wenen een akkoord in de weg bleven staan. Niettemin zei Bush er op te rekenen dat er nog dit jaar een CFE-verdrag kan worden ondertekend. Maar de belofte van de top in Malta vorig jaar, het oplossen van de belangrijkste twistpunten voor strategische wapens, was volgens Scowcroft vervuld. Toch zullen Bush en Gorbatsjov volgens waarnemers het verdrag in Washington nog niet kunnen tekenen maar slechts aankondigen dat ze het op de belangrijkste punten met elkaar eens zijn. In Moskou was zaterdag naafloop van het vier dagen durende overleg tussen Sjevardnadze en Baker bekendgemaakt dat er op verschillende terreinen belangrijke vooruitgang was geboekt tussen beide zijden.

De overeenstemming over het START-verdrag leek overigens nog op het laatste moment in gevaar te komen. Vrijdag was Baker met Sjevardnadze overeengekomen dat de kruisraketten die door vliegtuigen kunnen worden gelanceerd (ALCM's) slechts een bereik zouden mogen hebben van 600 kilometer. Dit betekende een concessie van Amerikaanse zijde. In ruil daarvoor ging de Sovjet-Unie akkoord met het vaststellen van een hoog plafond voor de vanuit zee gelanceerde nucleaire raketten (SLCM's). Beide zijden mogen 880 SLCM's hebben, ook al is in de praktijk moeilijk te verifieren of deze afspraak wordt nageleefd.

Enige uren nadat Moskou hiermee akkoord was gegaan, tekenden Sovjet-onderhandelaars echter alsnog bezwaar aan tegen het buiten beschouwing laten van de nieuwe Amerikaanse Tacit Rainbow-raket. Pas na een extra telefoontje waarin Baker Sjevardnadze verzekerde dat de Tacit Rainbow geen kernlading had, ging Moskou ten slotte definitief akkoord.

De bewindslieden werden het ook eens over een verdrag waarbij de produktie van chemische wapens wordt beeindigd en de voorraden worden beperkt. Over sommige andere kwesties bleven er echter meningsverschillen bestaan. Dit gold speciaal voor de Duitse vereniging, Afghanistan en Cuba. (AP, Reuter)