Amev

Het verzekeringsconcern Amev heeft over het eerste kwartaal van dit jaar een winst behaald van fl.80 mln. Ten opzichte van het vergelijkbare, pro forma opgestelde cijfer van fl.78 mln voor de eerste drie maanden van 1989 betekent dat een stijging van 2,1 pct. De stijging is opgetreden ondanks de stormen over West-Europa aan het begin van het jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen zou de winst 5,8 pct zijn gestegen.

De winst per aandeel steeg 6,1 pct van fl.1,15 tot fl.1,22. Het samengaan van Amev en VSB brengt mee dat de aankoop van aandelen Amev van derden door VSB in het tweede kwartaal van 1989 het karakter heeft gekregen van inkoop van eigen aandelen. Daardoor is de winst per aandeel in de eerste drie maanden met een hoger percentage toegenomen dan de totale winst. Amev verwacht dat ook over 1990 als geheel de winst per aandeel hoger zal zijn dan die over het vorige jaar.