Vreeman voorzitter nieuw bestuur Vervoersbond FNV

AMERSFOORT, 19 mei - De Vervoersbond FNV, die de afgelopen driekwart jaar in de ban was van een bestuurscrisis, lijkt een rustiger periode tegemoet te gaan. De bondsraad, het 'parlement' van de Vervoersbond, koos gisteren een nieuw bestuur met de huidige voorzitter dr. R. Vreeman aan het hoofd.

De bondsraad schaarde zich in meerderheid achter de kandidaten die de top van de vakcentrale FNV ter oplossing van het conflict had voorgesteld. Alle tegenkandidaten van de oppositionele bedrijfsgroepen Weg en water en Burgerluchtvaart kregen onvoldoende steun, hoewel deze 'bloedgroepen' samen de helft van de Bond uitmaken.

Weg en Water kondigde na afloop van de vergadering de vorming van een platform voor leden aan, die de komende tijd als 'waakhond' de reorganisatie van de vakbond zal volgen. Volgens F. Gijsbers, onbezoldigd vice-voorzitter van Weg en water, moet de oprichting van het platform worden gezien als 'een motie van wantrouwen aan het adres van het bezoldigde kader'. Niettemin respecteert de bedrijfsgroep de benoeming van het nieuwe bondsbestuur als een democratisch genomen besluit.

Vreeman, die driekwart van de stemmen achter zich kreeg en daarmee zijn opponent R. van Gurp ruimschoots versloeg, sprak van een 'redelijk mandaat'. Het nieuwe bondsbestuur staat voor de taak om 'het moreel te herstellen' en de vakbond 'financieel op orde te brengen', aldus Vreeman. FNV-voorzitter J. Stekelenburg toonde zich blij met de uitslag en riep de opposanten op zich 'loyaal-kritisch bij het besluit neer te leggen'.

De FNV-top mengde zich op verzoek van het bondsbestuur in het conflict en presenteerde begin maart het plan 'Ongedeeld verder', met maatregelen voor een financiele en organisatorische herstructurering van de Vervoersbond.

In juni bespreekt de bondsraad het voorstel om via een statutenwijziging de bedrijfsgroepen op te heffen. De verkiezingen waren gisteren tussentijds, in november hebben de periodieke verkiezingen plaats.