Meerderheid verwacht bij vrije stemming EG; Belgie: Amsterdammoet bank krijgen

DEN HAAG, 19 mei - Belgie zal vandaag formeel bij de andere EG-partners Amsterdam als vestigingsplaats voorstellen voor de Europese bank voor herstructurering en ontwikkeling van Oost-Europa. In hetzelfde voorstel wordt president Mitterrands adviseur Jacques Attali als president van deze bank gesuggereerd.

De actie van Belgie is het resultaat van druk overleg tussen de zeven 'kleinere' EG-Landen (Benelux, Spanje, Portugal, Griekenland, Denemarken), die dinsdag het mandaat van de Europese Commissie voor deelneming aan de bank blokkeerden. De Belgen hebben gesondeerd bij alle lidstaten, waarbij ze tot de conclusie kwamen dat bij een vrije stemming er op dit moment een meerderheid is voor Attali als president en voor Amsterdam als plaats van vestiging. 'Wij hebben Belgie laten weten dat we akkoord zijn met die procedure, ongeacht de uitslag', zei premier Lubbers gisteravond op zijn wekelijkse persconferentie. De premier gaf een uitvoerig overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden; waar en wanneer hij bijvoorbeeld Ruding naar voren heeft geschoven en op welke momenten Amsterdam als vestigingsplaats is gepresenteerd. Nederland leidt de rebellie tegen de grote EG-landen die tijdens een overleg buiten de EG om - een bijeenkomst van de zeven grootste westerse industrielanden (G-7) in Washington - met elkaar hebben afgesproken dat Attali president zou worden en Londen de plaats van vestiging.

Gisteren kwamen in Brussel de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten weer bijeen. Volgens Lubbers slaagden zij er niet in een eensgezind standpunt in te nemen, maar bleek bij een tellen van de koppen door de Belgen dat er ruime mogelijkheden waren het afgesproken spel van de grote landen te bederven. De premier liet er geen twijfel over bestaan dat hij er ook tevreden mee zou zijn wanneer de bank naar een van de andere kleine landen zou gaan. Ook Kopenhagen is kandidaat gesteld. 'Wat natuurlijk niet wegneemt, dat ik blij zou zijn wanneer hij in Amsterdam zou komen, maar ik wil geen valse hoop wekken.' Noch Parijs, noch het Ierse voorzitterschap hebben zich in Lubbers' ogen voldoende ingezet voor een gemeenschappelijk standpunt. Als de lidstaten niet unaniem de Europese Commissie een mandaat verlenen toe te treden tot de bank, dan kan deze daar niets tegen doen. Voor een goedkeuring van de statuten van de bank, is niet de toestemming van alle 42 deelnemende landen nodig, maar het ontbreken van de Commissie als deelnemer zou het prestige van de EG aantasten. De EG-landen hebben met 51 procent een meerderheid in het kapitaal van deze bank, die op 29 mei formeel opgericht moet worden met de ondertekening van de statuten door alle lidstaten.

Vandaag en morgen wordt in Parijs een vergadering met vertegenwoordigers van alle 42 landen gehouden. Naast een hele reeks technische afspraken, moet daar de president worden aangewezen en de vestigingsplaats worden vastgesteld. Pag.19: Nederlandse diplomatie in actie