Lubbers: geen twijfel aan Van Amelsvoort

DEN HAAG, 19 mei - Premier Lubbers meent dat de verhouding tussen staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) en de Tweede Kamer 'op geen enkele manier' is beschadigd. Hij zegt 'geen enkele twijfel' aan Van Amelsvoort te hebben, die hij 'een volbloed parlementarier' noemt die 'niet in dit soort gaten dondert'.

Lubbers deed zijn uitspraken gisteravond, na afloop van de wekelijkse ministerraad.

In NRC Handelsblad van donderdag zegt de staatssecretaris het in januari 'te vroeg' te hebben gevonden om de Tweede Kamer exacte cijfers te geven over tegenvallende belastinginkomsten door grote organisatorische problemen bij de fiscus. Hij erkende over ambtelijke cijfers te beschikken maar die 'behoren eerst met de bijzondere commissie, de directeur Rijksbegroting, de ministerraad behoren te worden besproken'.

Het verstrekken aan de Kamer van cijfers die evenmin 'rijp' zijn achtte hij 'onbehoorlijk'.

De fiscus zou door problemen met de automatisering in 1990 59 miljoen gulden mislopen en in 1991 96 miljoen.

Lubbers zei over de publicaties te hebben moeten 'glimlachen' omdat Van Amelsvoort 'de meest ervaren parlementarier is in onze ploeg', die niet 'dit type fouten' maakt. Lubbers: 'Ik schat voor mijn rekening dat die informatie van een laag ambtelijk niveau was. Ik denk dat dat een rol speelt.'

Van de staatssecretaris had Lubbers begrepen dat het interne notities betrof die nog niet, zoals ambtelijk gebruikelijk, waren gecontroleerd.