Klachtenlijn examens vaak gebeld

AMSTERDAM, 19 mei - De klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) over het centraal schriftelijk eindexamen in het voortgezet onderwijs wordt vaker gebeld dan vorig jaar. De voorzitster van het LAKS, M. Maij, heeft dat gisteren meegedeeld. Er komen ongeveer tweehonderd klachten per dag binnen.

De klachten gaan vooral over de vormgeving van de examenopgaven. Door grote witte vlakken wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het einde van de opgaven is bereikt. Er zijn ook veel klachten over geluidsoverlast, bijvoorbeeld van sportdagen of draaiorgels en over het ontbreken of stilstaan van klokken.