Keiharde verwijten en emoties op ledenvergadering; Bestuur VVD kan aanblijven

ZWOLLE, 19 mei - De VVD is rondom middernacht aan een bestuurscrisis ontkomen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD in Zwolle werd op het allerlaatste moment een motie die was gericht tegen voorzitter Ginjaar ingetrokken. Dit gebeurde na een avond waarop over en weer keiharde verwijten werden gemaakt tussen afgevaardigden en partijvoorzitter Ginjaar en waarop de emoties hoog opliepen.

Een motie van de afdeling Amsterdam die er op was gericht het hoofdbestuur te laten begeleiden door een commissie van goede diensten, werd uiteindelijk met grote meerderheid verworpen. Deze motie was eerder door het hoofdbestuur als onaanvaardbaar bestempeld. Het verwerpen van deze motie was voor het hoofdbestuur het signaal dat het nog over voldoende vertrouwen beschikte.

De openbare algemene ledenvergadering van de VVD vergaderde gisteravond ruim vier uur over het door het hoofdbestuur gevoerde beleid. Centraal hierbij stond het besluit van het hoofdbestuur vorige maand de toenmalige fractievoorzitter J. Voorhoeve aan te raden zich te bezinnen op zijn positie. Enkele dagen later besloot Voorhoeve terug te treden als fractievoorzitter en werd het Kamerlid Bolkestein als zijn opvolger aangewezen. Volgens een deel van de sprekers had het hoofdbestuur het recht niet gehad de positie van Voorhoeve ter discussie te stellen, omdat het aanwijzen van de fractievoorzitter een zaak is van de fractie. Bovendien vond een belangrijke stroming dat de malaise waarin de partij zich bevindt niet alleen Voorhoeve kon worden aangerekend en dat het bestuur dus ook zelf had moeten opstappen.

De afdeling Roermond kwam met een motie waarin dit werd gevraagd. Woordvoerder Van der Laak van deze afdeling hekelde het argument van het hoofdbestuur dat Voorhoeve te weinig wervend zou zijn geweest. 'Ik zeg dat de wervingskracht en de presentatie van het hoofdbestuur niet veel beter of misschien nog wel veel slechter is dan die van de heer Voorhoeve', zei zij. Ook nam de afdeling het hoofdbestuur de gang van zaken in de partij in het afgelopen jaar kwalijk.

Pag.3: Vervolg Naarmate de avond vorderde werd de toon van de sprekers op de algemene ledenvergadering van de VVD vinniger. Ondanks dramatische oproepen van partijleden te stoppen met het elkaar verwijten maken ('de VVD zal de grote verliezer zijn van de ellende die wij hier veroorzaken, niemand krijgt hier vanavond gelijk', aldus een van hen) ging de discussie door. Ook een interventie van oud partijleider Wiegel die zei 'rancune' te proeven en verder een 'verziekte sfeer' constateerde, mocht niet baten.

Partijvoorzitter Ginjaar legde in een woedend betoog alle geuite beschuldigingen naast zich neer. Hij benadrukte de verschillende verantwoordelijkheden die de partij kent en zei dat het hoofdbestuur de discussie over personen of de kabinetscrisis niet kon worden verweten. Ginjaar: 'Het politiek functioneren is een essentieel element', zei hij en verwees daar bij naar 'het politieke gehannes in Den Haag'.

Daarbij vergeleek hij de Tweede-Kamerfractie van de VVD met een kruiwagen met kikkers die het hoofdbestuur niet kon beheersen. Later nam Ginjaar deze opmerking terug.

Ook keerde hij zich fel tegen de mensen van de afdeling Roermond die de motie van wantrouwen tegen het hoofdbestuur hadden ingediend. Ginjaar: 'Ik zou wel eens willen weten wat slechter is voor de partij: slecht management van de partij of een Kamerlid uit Roermond dat verklaart 160 kilometer of harder te rijden. Daar krijgen wij de brieven over. Ginjaar doelde hiermee op het ex- Kamerlid Van Rey die door het hoofdbestuur wordt gezien als een van de mensen achter de motie van afkeuring. Het hoofdbestuur deed na een korte schorsing een klemmend beroep op de ledenvergadering alle ingediende moties in te trekken. In ruil daarvoor beloofde het hoofdbestuur de geuite kritiek ter harte te zullen nemen.