Introductie computer in onderwijs faalt

DEN HAAG, 19 mei - De invoering van computers en ander nieuw technologisch materiaal in het onderwijs vertoont belangrijke gebreken. Een aantal projecten heeft te leiden onder gebrek aan deskundigheid en de bureaucratie van de drie Landelijke Pedagogische Centra die een centrale rol spelen bij de invoering. Dit schrijft de Commissie Stimulering Nieuwe Technologie en Onderwijs in een rapport aan staatssecretaris Wallage (onderwijs). De commissie constateert dat een aantal projecten goed loopt, maar dat de invoering als geheel te centralistisch is: de scholen worden gedwongen gebruik te maken van het aanbod van de verzuilde katholieke, christelijke en algemene pedagogische centra. Dat sluit te weinig aan op de behoefte van de scholen.