'Hulpgelden naar verzet Filippijnen'

ROTTERDAM, 19 mei - De protestants-christelijke derde wereld-organisatie ICCO houdt er rekening mee dat Nederlandse ontwikkelingshulp aan de Filippijnen is terechtgekomen bij het gewapend communistisch verzet.

Dit zegt B. Lap, hoofd Azie en Oceanie van ICCO (Interkerkelijke Coordinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten), dat haar geld grotendeels van de overheid betrekt. De vakcentrale CNV, die in het ICCO-bestuur zit, dringt naar aanleiding van Laps uitlatingen aan op een onderzoek naar de besteding van ontwikkelingshulp in de Filippijnen.

Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) zegt dat hij naar aanleiding van de uitspraken van ICCO voortaan 'grondiger en kritischer vragen zal stellen bij project-aanvragen van derde wereld-organisaties'. Het is voor de eerste keer dat een derde wereld-organisatie suggereert dat Nederlands overheidsgeld bij het Filippijnse communistisch verzet terecht kan zijn gekomen. De Filippijnse overheid heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gezegd dat geld van de grote hulporganisaties in handen van het gewapend verzet viel. De betrokken instellingen ontkenden dit tot nu toe steeds.

Zaterdags Bijvoegsel: Filippijnen Connectie