Hoogbouwwoningen

Mieke Schulte (36), rayonhoofd van een woningbouwvereniging: ' Vergeleken met tien jaar geleden is het hier al een stuk opgeknapt. Je ziet nu veel minder groen, als je op het maaiveld staat kun je door de bosschages heen kijken. Een vuil maaiveld motiveert de bewoners natuurlijk ook hun eigen woonomgeving goed te verzorgen. En de flats hebben een kleur gekregen. Vroeger, op een regenachtige dag, zag het er maar somber uit. De primaire doelstelling was overigens om het beton te beschermen tegen betonrot. Die verf blijkt dan een mogelijkheid te hebben dat je er een kleur in stopt. Dat is een aardige bijkomstigheid.' Vanaf 1985 is ons beleid erop gericht glasschade zoveel mogelijk terug te dringen. Wanneer bewoners of huismeester doorgeven dat er een ruit kapot is, proberen we die zo snel mogelijk te vervangen, en dat blijf je doen. We proberen met dit ontmoedigingsbeleid het vandalisme zo beperkt mogelijk te houden. Het ontmoedigen zit in de snelheid waarmee we reageren. Je laat voortdurend zien dat we toch die dingen terugzetten. ' Op een gegeven moment merk je dat op bepaalde punten heel vaak ruiten worden ingegooid. Dan is het terugzetten van glas alleen niet voldoende en moet je naar een alternatief zoeken. We zetten nu tot heuphoogte Trespa, een ondoorzichtig materiaal dat je niet kapot krijgt. Daarboven experimenteren we nog. Zo hebben we op een aantal plekken meshlight ingezet, een slecht doorzichtige kunststof. Dat geeft meteen een probleem aan, je moet van een flat geen bunker maken. Je zou bij wijze van spreken ook plaatstaal kunnen neerzetten, maar dat wekt juist meer agressie op. Als je overal meshlight zou neerzetten, kan men niet meer zien wie aan de andere kant staat en dat roept weer gevoelens van onveiligheid op.' Graffiti is ook zo'n hardnekkig verschijnsel. De galerij hiervoor, de 'binnenstraat', was tot voor kort nog in van die fantastische jaren-zestig- kleuren geschilderd, dat liep van oranje, via rood en bruin naar groen. Dat hebben we nu wit geschilderd, als er graffiti op komt kan de huismeester er gewoon overheen schilderen. Daarmee toon je voor die graffitimensen aan dat het niet blijvend is wat ze doen. ' We beheren 600 laagbouw- en 12.400 hoogbouwwoningen. Hoogbouw is geen populaire woonvorm. Dat betekent dat veel klanten van ons niet vanuit een positieve optie kiezen om hier te wonen. Ze hebben snel een woning nodig, dus proberen ze het hier. Er is helaas een klein percentage mensen dat echt kiest om hier te wonen. Die kiezen voor een maaiveld zonder auto's en een riant uitzicht. ' De gemiddelde huur van een vierkamerwoning is hier inclusief servicekosten fl.650, -. De mensen betalen als ze hier een woning betrekken niet eerst een waarborg. Voor iemand met een uitkering is die huur al hoog. Wat zou je dan als waarborg kunnen vragen? De mutatiegraad, het aantal verhuizingen op jaarbasis, is achttien procent. Dat geeft ons onderhoudsprobleem aan. Vaak in- en uitverhuizen geeft een zwaardere belasting, want naarmate er vaker mensen in een woning wonen slijt hij ook meer. Daarbij, hoe meer mutaties, hoe meer onderhoud. Want op het moment dat iemand een woning verlaat wordt die woning opgeknapt. Het Rijk vergoedt een deel van de onderhoudskosten, waarbij zij zich baseert op de landelijke mutatiegraad van acht procent. ' Je hebt twee soorten onderhoud, het technisch in orde maken van de woning is voor onze rekening. Het keukenblok, de deur, het hang- en sluitwerk. En het deel rekening bewoner. Wanneer die zijn plafond zwart verft of de muren pimpelpaars dan moet hij dat zelf weer in de oorspronkelijke staat terug brengen of laten brengen. ' Als mensen pakweg tien jaar in een woning zitten heb je ook maar eens in de tien jaar onderhoud te plegen. Wat ook meespeelt is dat wij relatief veel 'noorderzonnen' hebben. Mensen die met de noorderzon vertrekken, veelal nadat ze drie a vier maanden geen huur hebben betaald. En we laten ook veel ontruimen, vrijwel altijd wegens huurachterstand. In 1989 was 10% van onze opzeggingen een ontruiming en 7% een noorderzon. Die woningen worden meestal niet echt goed achtergelaten. Ons verlies aan huurachterstand was vorig jaar zes miljoen gulden. In totaal was ons verlies op jaarbasis vijftien miljoen. Daar zit dus huurachterstand en tekort op onderhoud in.' Overigens is het een populaire misvatting dat je hier zomaar een woning kunt betrekken. De wachttijden varieren een half tot misschien drie jaar. En dan nog komen ze dus toch nog hier met het idee zo snel mogelijk weer te verhuizen. In die tussentijd proberen we ze door de service die we verlenen aan het huis te binden. Er zijn allerlei binnenruimtes zoals trappen en liften, die door ons worden schoongemaakt. Met de bewonerscommissie overleg je over het programma, want soms willen ze dat sommige ruimten extra gemopt of geveegd worden, en als ze bijvoorbeeld willen dat iedere week de graffiti uit de lift wordt verwijderd, dan hangt daar natuurlijk een prijskaartje aan. Kakkerlakken is geen ernstig, maar wel een hardnekkig probleem. Deskundigen denken verschillend over wat de meest effectieve kakkerlakkenbestrijding is. Faraomieren zijn uitgeroeid. De bewoners kunnen voor alle klachten altijd bij de huismeester terecht. ' Er is een hoge werkloosheid onder de mensen hier en de scholingsgraad is laag. Maar om dat de onderkant van de samenleving te noemen - misschien heb ik toch een verkeerd beeld geschetst. Op zich gebeuren hier heel leuke dingen. We hebben bijvoorbeeld in dit rayon een project opgezet voor leerling-schilders, die krijgen een opleiding en wij betalen het materiaal. Een aantal jongens komt uit de wijk en je ziet dat mensen die hier wonen meer zorg krijgen voor hun eigen omgeving. Er is een filmhuis dat goed loopt' In het buitenland kijk ik inderdaad naar dit soort woningcomplexen. Dat krijg je naarmate je langer in de volkhuisvesting zit. Maar ik zou hier niet willen wonen, omdat ik hier werk. Als ik er niet zou werken? Nee, dan denk ik dat ik er ook niet zou willen wonen. Ik woon toch wat liever dichterbij het centrum van de stad. Maar qua woning is het hier fantastisch.'

001

    • Hans Moll
    • Het onderhoud van Nederland