Dichtbundel Huygens met opdracht geveild

LEIDEN, 19 mei - Een dichtbundel van Constantijn Huygens met een handgeschreven opdracht aan Lucretia van Trello komt volgende week ter veiling bij het Leidse huis Bugersdijk en Niermans. Opdrachtexemplaren van Huygens (1596-1687) zijn uiterst zeldzaam. De waarde is geschat op vijfduizend gulden.

De bundel is een eerste druk van Huygens' Koren-bloemen, in 1658 uitgegeven in Den Haag. Lucretia van Trello was een goede vriendin van Huygens. Voor haar schreef hij in 1647 het bekende gedicht Ooghen-Troost, nadat zij blind geworden was aan een oog. In de handgeschreven opdracht in Koren-bloemen, ondertekend met 'Constanter', wordt naar dit gedicht verwezen. De opdracht luidt: 'Eens was 't een Almanach van weinige blad'ren Dichts/ Die u der oogen troost in kleine lett'ren leerde; / Nu is 't een Bibel schier by 't gene ick u vereerde, / Soo niet van meerder nut; altoos van meer gewichts: / Maer noch is 't oogen troost, dat sult ghij mij gedoogen, / Soo ge'op mijn drucksel lett en op ons' oude oogen.' Behalve de opdracht aan Van Trello schreef Huygens in deze bundel een zesregelig in het Latijn gesteld epigram op het thema 'Ars longa, vita brevis'. In de Koren-bloemen bracht Huygens - diplomaat, secretaris van drie stadhouders en vader van de geleerde Christiaan - voor het eerst zijn Nederlandse gedichten bijeen. Volgens een studie zou hij in totaal twaalf vrouwen met een opdrachtexemplaar hebben bedacht. De teksten van deze opdrachten waren al bekend. De verhouding tussen Huygens en Van Trello is niet helemaal duidelijk. Maar toen Van Trello in 1663 stierf, schreef Huygens niet minder dan twaalf grafschriften voor haar.

Het is niet voor het eerst dat een eerste druk van Koren-bloemen op een veiling verschijnt. Opdrachtexemplaren van Huygens zijn echter zeer zeldzaam. Bij het Leidse veilinghuis denkt men dat het boek de vraagprijs van vier- tot vijfduizend gulden dan ook zeker zal opbrengen. De anonieme inbrenger kocht het exemplaar in de jaren '40 voor 35 gulden bij een antiquariaat in Deventer.