Beraad inspectie en ouders over nood van zwakzinnigen

ROTTERDAM, 19 mei - De hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid J. B. van Borssum Waalkes maakt zich ernstig zorgen over het lot van een groep agressieve, diep gestoorde bewoners in de inrichtingen voor zwakzinnigenzorg.

Op eigen initiatief heeft de hoofdinspecteur onlangs een aantal ouders bij elkaar geroepen om te overleggen op welke wijze een eind kan worden gemaakt aan de soms jarenlange fixatie of isolatie van deze bewoners. De grieven van de ouders over deze behandeling zijn tijdens twee bijeenkomsten op het kantoor van de oudervereniging WOI in Utrecht besproken.

In het afgelopen jaar heeft de inspectie tientallen klachten ontvangen van ouders die vinden dat hun kinderen te weinig aandacht krijgen. Een steeds terugkerend verwijt is dat er voor de leefgroepen in de diverse inrichtingen veel te weinig professionele hulp beschikbaar is. Regelmatig moeten stagiaires zich alleen zien te redden met meerdere bewoners. Daardoor kunnen er geen zinvolle activiteiten worden georganiseerd, lastige en vooral agressieve bewoners worden apart gezet, vastgebonden of letterlijk in de boeien geslagen. Uit een vorige week uitgelekt tussenrapport van het Nationaal Ziekenhuisinstituut blijkt dat dergelijke 'beschermende maatregelen' frequent of regelmatig worden genomen bij zeker 40 procent van 2.950 ernstig gedragsgestoorde bewoners. Een aantal dat veel hoger is dan altijd werd aangenomen.

Hoofdinspecteur van Borssum Waalkes spreekt het verwijt van de ouders over het ontbreken van voldoende mankracht in de inrichtingen niet tegen: 'Wij vinden dat als mensen worden opgenomen je moet proberen te voorkomen dat ze de meest gruwelijke beschadigingen oplopen. Het is belangrijk te weten in hoeverre de personeelssterkte een rol speelt. De leefgroepen zijn fors onderbemand en dat heeft invloed op de kwaliteit van de aanpak'.

Hij veronderstelt dat de aandacht na jaren discussie over de lengte van de wachtlijsten en de gewenste nieuwbouw nu weer gericht kan zijn op de kwaliteit van de zorg.

Zaterdags Bijvoegsel: Zwakzinnigenzorg anno 1990