Ziekenfondsraad wil geld voor werkdruk

ROTTERDAM, 18 mei - De Ziekenfondsraad doet een beroep op het kabinet 130 a 260 miljoen gulden ter beschikking te stellen om de werkdruk in de gezondheidszorg te verminderen. Ook de directies van 46 ziekenhuizen en verpleeghuizen in het Rijnmondgebied hebben vandaag in een open brief aan het kabinet gevraagd op korte termijn iets te doen aan de hoge werkdruk.

De leden van de Ziekenfondsraad waren gisteren tijdens een vergadering unaniem van mening dat de werkdruk te hoog is. Werkgevers en particuliere ziektekostenverzekeraars waren echter niet bereid de motie van CNV'er A. de Geus te steunen waarin het kabinet om meer geld werd gevraagd. Zij willen de problemen oplossen door te schuiven binnen het budget voor de gezondheidszorg.

De Geus: 'Een signaal uit zo'n breed samengesteld college kan het kabinet niet negeren. Ik verwacht dat het nu naarstig op zoek gaat naar financieringsmogelijkheden'.

Hij denkt vooral aan de 680 miljoen die het kabinet heeft gereserveerd om de komende vier jaar knelpunten in de gezondheidszorg op te lossen of een verhoging van de ziekenfondspremie.

De 46 ziekenhuisdirecties menen dat de genuanceerde benadering van de werkdruk die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) oorstaat niet in verhouding staat tot ernst van de problemen. Het komt in de Randstad regelmatig voor dat ziekenhuizen een deel van hun capaciteit tijdelijk moeten sluiten wegens personeelsgebrek. Men heeft nog geen zondagsdiensten willen instellen, zoals woensdag zeven Brabantse ziekenhuisdirecties deden.

Pag.3: Acties