Wilma

Het bedrijfsresultaat van bouwbedrijf Wilma International nam met circa 65 procent toe tot fl.60,7 miljoen. De nettowinst steeg met 53 procent tot fl.44 miljoen. Dit blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag. De produktie-omzet exclusief omzetbelasting steeg van fl.1.052 miljoen tot fl.1.214 miljoen. Het eigen vermogen nam toe van fl.200 miljoen tot fl.220 miljoen. Voor 1990 wordt verwacht dat de omzet verder zal toenemen en dat de resultaten het niveau van 1989 zullen evenaren.