Voor toezicht op asielbeleid; VN betrokken bij uitvoeringgrensverdrag

DEN HAAG, 18 mei - Het Hoge commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties wordt nauw betrokken bij de uitvoering van het Akkoord van Schengen, dat de opheffing van de persoonscontrole aan de grenzen tussen de Benelux, Frankrijk en West-Duitsland regelt. De drie partijen hebben dit gisteren afgesproken. Voor de komende onderhandelingen tussen de Benelux, Frankrijk en de Bondsrepubliek resten nu alleen nog technische kwesties. Volgens staatssecretaris Dankert (buitenlandse zaken) is er een belangrijke psychologische barriere doorbroken nu er een 'permanente samenwerking' met het Hoge commissariaat is afgesproken. Via de VN-organisatie kunnen de onderling nog afwijkende asielnormen worden gelijkgetrokken. Ook zou er met hulp van de VN overeenstemming kunnen komen over de evaluatie van de politieke situatie in de landen van herkomst van de vluchtelingen. Een vertegenwoordiger van het commissariaat zal daartoe in het Uitvoerend Comite zitting nemen. De Schengen-landen hebben ingestemd met het Nederlandse verlangen om ontwerpbesluiten van dit comite twee maanden voor inwerkingtreding bekend te maken. De nationale parlementen kunnen volgens Dankert dan 'hun gevoelen daarover bekend maken'.

Het hangt 'van de politiek af' of er met eventuele kritiek ook iets wordt gedaan. Staatssecretaris Dankert zei 19 juni vrij te houden voor ondertekening van het Schengen-verdrag. De definitieve beslissing moet vallen op een bewindsliedenoverleg op 14 juni. De aanvullende overeenkomsten waarover is onderhandeld bevatten compenserende maatregelen op het gebied van asielzoekers, politiesamenwerking, drugs en wapens. Gisteren is ook besloten de visumplicht voor Oost-Duitsland per 1 juni op te heffen. Nederlanders die Oost-Duitsland willen bezoeken voor een periode korter dan 90 dagen hebben geen visum meer nodig; omgekeerd geldt dit ook voor Oostduitsers. Over de opheffing van de visumplicht voor Hongarije en Tsjechoslowakije is nog geen overeenstemming bereikt. Volgens Dankert is het wel 'de inzet om die te doen vervallen'.