Verzekeraars: testen op Aids gebeurt zelden

DEN HAAG, 18 mei - Van de 800.000 Nederlanders die de afgelopen twee jaar een levensverzekering hebben aangevraagd tot een risico van 200.000 gulden, zijn er 50 door de verzekeraars getest op de aanwezigheid van het HIV-virus dat AIDS kan veroorzaken. In een geval bleek iemand seropositief te zijn, waardoor geen verzekering kon worden afgesloten. Van de 100.000 mensen die sinds 1988 voor een levensverzekering boven de 200.000 gulden werden getest, bleken er vijftien seropositief.

Die cijfers maakte gisteren bestuurslid S. van Vuure van de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars (NVL) in Den Haag bekend tijdens een hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid over het AIDS-beleid. 'Het is niet zo dat we maar raak testen', aldus Van Vuure.

Begin 1988 spraken de levensverzekeraars met elkaar af dat voor levensverzekeringen die in geval van overlijden tot een uitkering van 200.000 gulden of meer leiden, de aanvrager zou worden onderzocht op HIV-antistoffen in het bloed. Mensen die een levensverzekering tot 200.000 gulden aanvragen, worden getest als daarvoor een 'medische indicatie' is, ofwel als de door hen ingevulde gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft. De verzekeraars besloten twee jaar geleden tot maatregelen omdat zij seropositieven en AIDS-patienten van verzekering uitsluiten. 'Een brandend huis verzeker je niet', onderstreepte NVL-voorzitter L. J. Beugelsdijk gisteren nog eens.

De grens waarbij verplicht op AIDS wordt getest, werd op 200.000 gulden gesteld omdat vanaf dat bedrag de financiele risico's voor de verzekeraars naar hun zeggen te groot zijn. Bij risico-berekeningen gaan de verzekeraars ervan uit dat 88 procent van de seropositieven binnen 12 tot 13 jaar AIDS krijgt. Volgens de Nationale Commissie AIDS-Bestrijding (NCAB) ligt dat percentage op 70. De Tweede-Kamerfracties toonden zich gisteren zeer ontevreden over het uitblijven van een overeenkomst tussen de verzekeraars en de artsenorganisatie KNMG over objectieve medische criteria die aanleiding geven voor een HIV-test bij mensen die een verzekering met een risico tot 200.000 gulden aanvragen. Toenmalig staatssecretaris Dees (volksgezondheid) vroeg KNMG en NVL twee jaar geleden dergelijke criteria op te stellen. 'De HIV-tests die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, gebeurden op basis van objectieve criteria die nog met de KNMG moeten worden vastgesteld', aldus Van Vuure.