Van der Klugt trad'uit eigen vrije wil' af bij Philips

EINDHOVEN, 18 mei - 'Er is geen sprake van nalatigheid, onbenulligheid of incompetentie in de top van Philips. Ik heb dan ook alle vertrouwen in de toekomst van het concern.' Philips-president C. J. Van der Klugt zei dat gisteren in een eerste publieke verklaring nadat zijn voortijdig aftreden afgelopen maandag bekend werd gemaakt.

Bij aanvang van een bijeenkomst van de Associatie voor de Monetaire Unie van Europa in Brussel verklaarde Van der Klugt 'uit eigen vrije wil en in het belang van het bedrijf' te zijn teruggetreden. Hij wilde niet ingaan op persoonlijke aantijgingen die aan zijn adres zijn geuit, maar zei wel dat 'sommige verhalen onjuist en andere ronduit beledigend' zijn.

Van der Klugt werd gisteren unaniem herkozen als voorzitter van de Associatie voor de Monetaire Unie. Volgens de president-directeur hebben zowel zijn opvolger, J. D. Timmer, als dr. W. Dekker, de voorzitter van de Raad van Toezicht bij Philips, erop aangedrongen dat hij die functie zou blijven bekleden. Ook ondernemingen waarvan hij commissaris is, zoals BMW en de Dresdner Bank, hebben hem gevraagd om aan te blijven, terwijl daarnaast andere bedrijven de afgelopen dagen belangstelling voor zijn adviseurschap hebben getoond.

Van der Klugt heeft zich deze week ook tot het personeel gericht in een persoonlijke boodschap die staat afgedrukt in extra edities van de personeelsbladen Philips Koerier en Philips News. 'Het behoort tot de onvoorwaardelijke taak van een president om als het goed gaat de bloemen en als het verkeerd gaat de doornen te accepteren', aldus Van der Klugt in de bladen van het Philips-concern. Hij stelt vast dat 'naar aanleiding van de rapportage over het eerste kwartaal 1990 (..) bij publiek, aandeelhouders en personeel een vertrouwenscrisis' was ontstaan. Verder geeft hij toe dat 'de goede resultaten over het afgelopen jaar zijn gevolgd door een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening in het eerste kwartaal, die slechter was dan wij verwacht hadden'.

'Daarbij wil ik overigens nog wel opmerken', aldus Van der Klugt, 'dat de nettowinst op zich in dat eerste kwartaal 336 miljoen gulden bedroeg, zo'n 50 procent meer dan in dezelfde periode van 1989.'

Wat hij er niet bij zegt is dat die nettowinst vrijwel geheel afkomstig is uit de verkoop van defensiebedrijven. Ook Dekker richt zich in de extra edities onder het motto 'Met zijn allen de schouders eronder' ('All shoulders to the wheel') tot het personeel. Hij neemt alvast een voorschot op de 'moeilijke taak' van de 'nieuwe leiders (..) samen met hun collega's in de Raad van Bestuur en Groepsraad (..) om de winstgevendheid te herstellen en het vertrouwen van de buitenwereld in de onderneming te herwinnen'.

'Zonder twijfel zullen zij tot ingrijpende maatregelen moeten besluiten om de ontwikkeling van de gang van zaken snel in de goede richting om te buigen', verklaart Dekker. 'Zij zullen die taak nooit goed kunnen volbrengen zonder de medewerking en loyaliteit van iedereen in de onderneming, van hoog tot laag. (..) Sprekend namens de Raad van Toezicht zeg ik: ik reken op u allen.'