Tienduizend bomen prijs voor Asten

WEERT, 18 mei - De Brabantse Peelgemeente Asten heeft gisteren van de Limburgse en Brabantse Milieufederatie en van de landschapstichtingen uit beide provincies 10.000 bomen gekregen. Dit als beloning voor de extra inspanningen die Asten zich getroost om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan. Er waren voor de prijs 6 van de 72 Peelgemeenten genomineerd. Het bos, dat symbolisch werd aangeboden op een congres in Weert over verzuren, heeft een waarde van 50.000 gulden. Het geld werd opgehaald bij de actie 'Een bos voor de toekomst' van de vier organisaties. Ze zien in de geste een 'symbool van hoop voor het behoud van bossen en natuurterreinen in de door verzuring zwaar geteisterde Peelregio.' De Peel is met delen van de Achterhoek en de Veluwe het meest verzuurd. Dat komt voornamelijk door de ammoniak, die vrijkomt uit de mest van de intensieve veehouderij. In de Peel is 50 procent van de verzuring te wijten aan ammoniak. In het gebied is de helft van de bossen op sterven na dood. Volgens een woordvoerder van VROM zijn de technische mogelijkheden om de verzuring in te perken praktisch uitgeput. Een effectief milieubeleid kan alleen nog maar gevoerd worden door het inleveren van 'geld en gemak'. 'Er staan maatregelen op stapel, die in de bedrijfstak nog voor veel opwinding zullen zorgen.'

Ze zullen de veehouder veel geld kosten.

Uit berekeningen van het RIVM blijkt dat tussen 1980 en 1989 de verzuring met 17 procent is afgenomen. Maar dat komt door de reductie van zwaveloxide. De andere verzurende elementen stifstofoxide en ammioniak zijn nagenoeg constant gebleven, maar relatief gezien is de ammoniakvervuiling nog voortdurend toegenomen.

Uit cijfers van het Centrum Landbouw en Milieu in Utrecht blijkt dat ondanks beperkende maatregelen van de overheid de veestapel in Oost-Brabant tussen 1983 en 1989 nog met 40 procent is gegroeid.