Spoeddebat problemen bij fiscus

DEN HAAG, 18 mei - De Tweede Kamerfractie van D66 wil volgende week een spoeddebat met staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) over de vraag waarom hij de Tweede Kamer begin dit jaar niet volledig heeft ingelicht over de problemen bij de Belastingdienst. Alleen mondeling overleg tussen de vaste commissie voor financien en de staatssecretaris vindt D66 onvoldoende. Het gaat volgens de Democraten om een principiele zaak omdat het de verhouding tussen regering en parlement betreft.

De VVD-fractie zal een interpellatieverzoek van D66 zeker steunen. De VVD zegt met 'grote verbazing' kennis te hebben genomen van de mededelingen van de staatsecretaris in een interview in NRC Handelsblad gisteren. Van Amelsvoort zegt onder meer de Tweede Kamer tijdens het begrotingsdebat in januari niet alle cijfers te hebben verstrekt omdat het nog 'te vroeg en niet rijp' was. 'Ik zou de Kamer dol maken als ik altijd alle cijfers gaf', aldus Van Amelsvoort. VVD-woordvoerder De Korte staat op het standpunt dat de staatssecretaris daarmee de indruk wekt dat hij 'hem bekende feiten waarom nadrukkelijk was gevraagd heeft achtergehouden'. De woordvoerders van PvdA en CDA gaven gisteren al te kennen opheldering te willen van de staatssecretaris. Zij vinden het mondeling overleg van aanstaande woensdag tussen de Kamercommissie van financien en de staatssecretaris daarvoor een goede gelegenheid. De PvdA'er Vermeend gaat er vanuit dat Van Amelsvoort te goeder trouw heeft gehandeld. In bepaalde gevallen heeft een minister of staatssecretaris het recht informatie achter te houden, meent Vermeend. Net als zijn CDA-collega Reitsma wil hij eerst de feiten op tafel hebben en dan pas conclusies trekken.